head_banner

Автомобилна кутия с активен въглен

  • Мотоциклетни автомобилни кутии с активен въглен

    Мотоциклетни автомобилни кутии с активен въглен

    С нарастващата сложност на GDI двигателите с турбокомпресор нараства интересът към оптимизиране на размера на въглеродния контейнер за съхранение на въглеводороди и оптимизиране на стратегията за контрол на пречистването на въглеводороди.Например кога да се продухва по време на цикъл на задвижване, къде да се продухва (всмукателния колектор при условия на вакуум или преди компресора по време на усилени условия) и как дадено събитие за продухване влияе върху работата на двигателя и емисиите.
  • EPA & CARB сертифицирана кутия за мотоциклети с активен въглен за автомобили

    EPA & CARB сертифицирана кутия за мотоциклети с активен въглен за автомобили

    Контейнер с активен въглен се използва за улавяне на емисии на въглеводородни пари от резервоара за гориво като част от система за контрол на емисиите от изпаряване (EVAP).Когато двигателят работи, тези съхранени въглеводороди могат да бъдат изчистени чрез отваряне на клапан към всмукателната система и обръщане на потока през въглеродния контейнер, което позволява на двигателя да консумира въглеводородните пари чрез изгаряне.